Sorbus o.a. Rick Kwekkeboom Diensten Contact
 

sorbus

   
   

 

Publicaties:

* Gesteund door zelfhulp
J. Steyaert en R. Kwekkeboom (red.). Gesteund door zelfhulp. Utrecht: Movisie(2014)

* Tinteling
R.Kwekkeboom en P. van Heijst (red.) Tinteling - Op het snijvlak van hedendaags sociaal agogisch onderzoek, onderwijs en praktijk. Amsterdam: Platform Lectoren Zorg en Welzijn(2013)

* De verwachtingen van de Wmo
J.M. Timmermans en M.H. Kwekkeboom. De verwachtingen van de Wmo (anno 2008) - Analyse van een redeneerketen. Amsterdam: Sorbus o.a. (2012)

* De zorgkracht van sociale netwerken
J. Steyaert en R. Kwekkeboom (red.). De zorgkracht van sociale netwerken. Utrecht: Movisie/Wmo Werkplaatsen (2012)

* Bijzondere mantelzorg
Y. Wittenberg, M.H. Kwekkeboom en A.H. de Boer. Bijzondere mantelzorg. – Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. Den Haag/Amsterdam: SCP/HvA (2012)

* Op zoek naar duurzame zorg
J.Steyaert en R. Kwekkeboom (red.) Op zoek naar duurzame zorg. – Vitale coalities tussen formele en informele zorg. Utrecht: Movisie/Wmo Werkplaatsen (2010)

* De verantwoordelijkheid....
M.H. Kwekkeboom, De verantwoordelijkheid van de mensen zelf – De (her)verdeling van de taken rond zorg en ondersteuning tussen overheid en burgers en de betekenis daarvan voor de professionele hulpverlening (openbare les), HvA publicaties (2010)

* De praktijk van de Wmo
R. Kwekkeboom en M. Jager-Vreugdehil (red). De praktijk van de WMO – Onderzoeksresultaten lectoraten social work, SWP: Amsterdam (2009) 

* Meedoen en gelukkig zijn
M.H.Kwekkeboom en C.M.C. van Weert, Meedoen en gelukkig zijn – Een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problemen, Den Haag: SCP (2008)

* Een ander leven
M.H. Kwekkeboom en C.M.C. van Weert, Een ander leven? – Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch psychiatrische problematiek in Zuid-West Nederland, Breda: Avans Hogeschool ( Lectoraat Vermaatschappelijking in de Zorg) (2008)

* Zelf verantwoordelijk in een veranderende wereld
Kwekkeboom, R. en J. Timmermans (2007), Zelf verantwoordelijk in een veranderende wereld. Wmo: paradigmawisseling in zorg en welzijn
In: Wmo magazine, december 2007, pag. 22-25.

* "Wij gevoelen 't edele onzer bestemming"
Kwekkeboom, R. (2006), "Wij gevoelen 't edele onzer bestemming, maar niet minder het gewigt onzer verpligting"
1e Cordaanlezing, met coreferaat van Prof. dr. A. Verhoeff, 21 dec. 2006, Verpleeghuis Amstelhof

* Goede zorg door de burger
Kwekkeboom, R. (2005), Goede zorg door de burger. In:Sociale Psychiatrie - vakblad sociaal psychiatrische verpleegkunde, 24 (75), april 2005, pag. 7 - 13

*Zin Geven
Kwekkeboom, M.H. en Wijnen-Sponselee, M.Th. (red.)(2005), Zin geven, notities rondom vraagstukken van zingeving als je ouder wordt of moet leven met een beperking. Breda: Avans Hogeschool

 

Inleidingen:

Formele en informele zorg - een kwestie van optellen en aftrekken?
Gastcollege KU Leuven, februari 2013

Wmo Nieuwe Stijl (?) (november 2012)
Gevolgen van Rutte II voor Wmo

Vooruit of achteruit (november 2011)
Gevolgen van de (3e) AWBZ-pakketmaatregel

Wiens verantwoordelijkheid (juni 2011)
Mythen en feiten rond de informele steunstructuren

Happy to be taking part (december 2010)
Investigating participation and its relation with happiness

Verwachtingen van de Wmo (januari 2008)
Doelen en instrumenten in de Wet maatschappelijke ondersteuning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgevers


Zotskap

 
 
© Sorbus o.a.