Sorbus o.a. Rick Kwekkeboom Diensten Archief Contact
 

sorbus

Rick Kwekkeboom
   
   

Rick Kwekkeboom  (1958) studeerde Huishoudwetenschappen aan de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen en startte in 1985 als onderzoeker Informele Zorg bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

In 1991 stapte zij over naar het Sociaal en Cultureel Planbureau, waar zij onderzoek deed naar beleid en voorzieningenaanbod voor mensen met langdurige beperkingen (Lokaal zorgbeleid)  

Rick promoveerde in 2001 op een onderzoek naar draagkracht en draagvlak voor de vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg  (Zo gewoon mogelijk)

In 2003 startte zij als lector Vermaatschappelijking in de Zorg bij Avans Hogeschool
(lectoraat Avans).

Sinds januari 2010 is zij als lector Community Care werkzaam bij het Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam (lectoraat Community Care).

Het beleid en het voorzieningenaanbod voor mensen met een beperking vormen nu ruim 25 jaar de rode draden in het werk van Rick. Zij beschikt daarom inmiddels over een brede ervaring in het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar mantelzorg en andere vormen van informele ondersteuning, vermaatschappelijking of integratie in de samenleving, participatie en kwaliteit van leven.

Haar achtergrond als beleidsgericht onderzoeker komt met haar huidige betrokkenheid bij de beroepspraktijk en beroepsopleiding binnen het domein van zorg en welzijn tot uiting in diverse publicaties over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de recente pakketmaatregelen in de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ): Op zoek naar duurzame zorg.

Rick Kwekkeboom is lid van het Lectorenplatform Zorg en Welzijn (lectorenzorgenwelzijn) en adviseert van daaruit het SAC HSAO van de HBO-Raad (samenwerking SAC)

Rick Kwekkeboom is tevens actief als textielkunstenares (Le Sorbier Textiles). Ze volgde hiervoor o.a. een opleiding in Stockholm (Zweden).

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgevers


Rick Kwekkeboom

 
 
© Sorbus o.a.